Ποιοι Είμαστε

Η Φιλοσοφία μας

Για εμάς, στόχος της παιδείας του σήμερα είναι η ποιότητα ζωής των ενηλίκων του αύριο. Στην εποχή που η απομνημόνευση της γνώσης δίνει τη θέση της στην κατανόηση και την κριτική σκέψη, η καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων ζωής προσφέρει απαραίτητα εφόδια στα παιδιά μας, ώστε να οικοδομήσουν το δικό τους μέλλον.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε αφηγητές και παιχνιδοποιοί, μα πρώτα από όλα, είμαστε παιδαγωγοί. Η παιδαγωγική εμπειρία μας και το μεράκι μας για τα παιχνίδια ρόλων έχτισαν και υποστηρίζουν ένα ασύγκριτο εργαλείο υψηλού επιπέδου σύγχρονης παιδαγωγικής. Ωστόσο, η αφοσίωσή μας στο μέλλον των παιδιών μας είναι η πηγή που θρέφει τον κόσμο μας.

Η Φιλοσοφία μας

Για εμάς, στόχος της παιδείας του σήμερα είναι η ποιότητα ζωής των ενηλίκων του αύριο. Στην εποχή που η απομνημόνευση της γνώσης δίνει τη θέση της στην κατανόηση και την κριτική σκέψη, η καλλιέργεια αξιών και δεξιοτήτων ζωής προσφέρει απαραίτητα εφόδια στα παιδιά μας, ώστε να οικοδομήσουν το δικό τους μέλλον.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε αφηγητές και παιχνιδοποιοί, μα πρώτα από όλα, είμαστε παιδαγωγοί. Η παιδαγωγική εμπειρία μας και το μεράκι μας για τα παιχνίδια ρόλων έχτισαν και υποστηρίζουν ένα ασύγκριτο εργαλείο υψηλού επιπέδου σύγχρονης παιδαγωγικής. Ωστόσο, η αφοσίωσή μας στο μέλλον των παιδιών μας είναι η πηγή που θρέφει τον κόσμο μας.

Οι Στόχοι μας

H απόκτηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων

H ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας

Η εξάσκηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης

Η ανάπτυξη ισορροπίας ανάμεσα στην πρωτοβουλία και την υπομονή

Η ανάπτυξη στοιχείων υπευθυνότητας και συνέπειας των πράξεων ​

Η διαμόρφωση αυτοαντίληψης και κοσμοαντίληψης

Η διαμόρφωση ευγένειας και καλής συμπεριφοράς

Τα ποσοστά μας

Καλός φίλος/ φίλη 99%
Καλός συνεργάτης/ συνεργάτρια 85%
Καλός ακροατής/ ακροάτρια 71%
Ήρεμος - Σίγουρος 50%
Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη 85%
Γνωστικός/ Γνωστική 85%
Ευγενικός/ Ευγενική 85%

The Team

Γνωρίστε την ομάδα μας

Άντζυ Μπαντουσίν

Κλέλια Πέρρου

we work for them