Μαθητευόμενοι Μάγοι

Δραστηριότητα_ΜΜ_400

Μαθητευόμενοι Μάγοι

♦ Οι Μαθητευόμενοι Μάγοι είναι μια δημιουργική δραστηριότητα με πολυσύνθετη στοχοθεσία, βασισμένη στις συμπεριφορικές προσεγγίσεις και τα εκπαιδευτικά εργαλεία της σύγχρονης παιδαγωγικής.

♦ Μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, οι Αφηγητές μας καθοδηγούν τα παιδιά να ακονίσουν το νου, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να εξασκήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες.

Μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, οι Αφηγητές μας καθοδηγούν τα παιδιά να ακονίσουν το νου, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και να εξασκήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες.

Μαγικά Εργαστήρια

♦ Σχεδιασμένη και δομημένη στα ανθρωποκεντρικά θεμέλια του Gordon, Rogers και Maslow και εφαρμόζοντας τις πολυεστιακές προσεγγίσεις του Gardner (Multiple Intelligences)

♦ Χρησιμοποιεί τις παιδαγωγικές μεθόδους του Game Based Learning, εναρμονίζοντας τες μέσα σε ένα Επιτραπέζιο Παιχνίδι Ρόλων που συνοδεύει το παιδί με ασφάλεια καθόλη την διάρκεια της κοινωνικής και συναισθηματικής του ανάπτυξης, από το αναπτυξιακό στάδιο των 5 ετών μέχρι και την εφηβεία.

Μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, οι Αφηγητές μας καθοδηγούν τα παιδιά να ακονίσουν το νου, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και να εξασκήσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες.

πχ_1

♦ Σχεδιασμένη και δομημένη στα ανθρωποκεντρικά θεμέλια του Gordon, Rogers και Maslow και εφαρμόζοντας τις πολυεστιακές προσεγγίσεις του Gardner (Multiple Intelligences)

♦ Χρησιμοποιεί τις παιδαγωγικές μεθόδους του Game Based Learning, εναρμονίζοντας τες μέσα σε ένα Επιτραπέζιο Παιχνίδι Ρόλων που συνοδεύει το παιδί με ασφάλεια καθόλη την διάρκεια της κοινωνικής και συναισθηματικής του ανάπτυξης, από το αναπτυξιακό στάδιο των 5 ετών μέχρι και την εφηβεία.

Μαγικά Εργαστήρια

Αυτοτελή και μηνιαία εκπαιδευτικά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες με τους Μάγους και τους φίλους τους, κάθε εβδομάδα, στον χώρο της Dragons’ Nest! Κάθε μήνα νέα σειρά εργαστηρίων.

Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι

Διαπροσωπική Νοημοσύνη

Διαπροσωπική Νοημοσύνη


 • Διαμόρφωση πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας

 • Ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής
 •  
 • Εξάσκηση της προσοχής και της αυτοσυγκέντρωσης


Κεντρικός πυλώνας της δραστηριότητας των Μαθητευόμενων Μάγων είναι η ομάδα των μαθητών. Υπό την καθοδήγηση του Αφηγητή, κάθε παιδί σχεδιάζει τον ήρωά του και τις ιδιαίτερες ικανότητες του.Ο χαρακτήρας και οι αξίες του ήρωα διαμορφώνονται συνεχώς στο πλαίσιο της ομάδας του, ενώ η συνεργασία και η ενεργητική συμμετοχή αναδεικνύονται σε κρίσιμες δεξιότητες για την εξέλιξη της ιστορίας.


Οι αποφάσεις και πράξεις των ηρώων παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία των στόχων που θέτει η ομάδα, ενώ η μοίρα του κόσμου, μέσα στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την αυτοσυγκέντρωση και την προσοχή από μέρους των παιδιών.

Previous
Next
Γλωσσική νοημοσύνη

Γλωσσική Νοημοσύνη
 • Εξάσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων

 • Εξάσκηση στην έκφραση

 • Ανάπτυξη λεξιλογίου


Κάθε μαθητής καλείται να συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις της ομάδας και ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και τους πολύπλοκους χαρακτήρες της ιστορίας που ζωντανεύουν μέσα τις περιγραφές του Αφηγητή.

Οι ήρωες εξασκούνται συνεχώς στην προφορική έκφραση και αναπτύσσουν το λεξιλόγιο, τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τη ρητορική τους ικανότητα, προκειμένου να εξηγήσουν τις σκέψεις τους και να πείσουν τους συντρόφους τους και τους χαρακτήρες του κόσμου για τις θέσεις και τις ιδέες τους.

Previous
Next
Χωροταξική Νοημοσύνη

Χωροταξική Νοημοσύνη

 • Γεωμετρία

 • Γεωγραφία

 • Στερεομετρία και αντίληψη του χώρουΑνάμεσα στα εκπαιδευτικά εργαλεία μας, κεντρικό ρόλο παίζουν οι χάρτες, τα σχεδιαγράμματα και οι περιγραφές.


Τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με αυτά, προκειμένου να κινηθούν και να δράσουν αποτελεσματικά μέσα στον φυσικό κόσμο, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία.

Previous
Next
Λογικομαθηματική Νοημοσύνη

Λογικομαθηματική Νοημοσύνη
 • Παραγωγική λογική και επαγωγική σκέψη

 • Αντιμετώπιση, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

 • Εξάσκηση σε μαθηματικούς υπολογισμούς


Ο κόσμος των Μαθητευόμενων Μάγων είναι γεμάτος περιπέτειες και προκλήσεις. Οι ήρωες καλούνται να καταστρώσουν στρατηγικές, να αναπτύξουν ομαδικές τακτικές, να λύσουν μαθηματικά μυστήρια και γρίφους και να μετρήσουν και να υπολογίσουν φυσικά μεγέθη.

Όλες οι προκλήσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες με βάση τα παιδιά της ομάδας, τις ιδιαίτερες κλίσεις τους και τους εξατομικευμένους μαθησιακούς στόχους.
Συχνά, όταν η ομάδα των ηρώων επιχειρεί να πετύχει κάτι σημαντικό, η επαγωγική προσέγγιση και οι ορθοί υπολογισμοί κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα.

Previous
Next
Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη

Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη

 • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης

 • Ενίσχυση της αυτοεικόνας

 • Επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων

Μέσα από τις περιπέτειες των φανταστικών ηρώων τους, τα παιδιά ανακαλύπτουν τον δικό τους, πραγματικό εαυτό. Ο φανταστικός κόσμος των Μαθητευόμενων Μάγων προσφέρει στα παιδιά έναν χώρο ασφαλούς πειραματισμού, ενώ ταυτόχρονα κάθε απόφαση, εμπειρία και συνέπεια φέρουν το δικό τους ειδικό βάρος.


Κάθε νίκη και κάθε ήττα συντροφεύει την ομάδα, αλλά και κάθε παιδί ξεχωριστά. Διαμέσου των ηρώων τους, οι μαθητές εξωτερικεύουν τις ανησυχίες τους, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, αποκρυσταλλώνουν την θέση τους μέσα στον κόσμο και κάνουν ένα βήμα πιο κοντά στο γνώθι σαυτόν.

Previous
Next

Συχνές Ερωτήσεις

Οι Μαθητευόμενοι Μάγοι πραγματοποιούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Dragons’ Nest, καθώς και στα συνεργαζόμενα σχολεία, στα πλαίσια των απογευματινών δραστηριοτήτων. Οι μέρες και ώρες καθορίζονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Το αναρτημένο πρόγραμμα προκύπτει, τόσο από τις ώρες διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών μας, όσο και από τις ώρες που εξυπηρετούν τα παιδιά (και εσάς). Σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίζετε τις μέρες και ώρες που σας εξυπηρετούν, καθώς μόνον έτσι μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε κατάλληλα το πρόγραμμα.

Οι Μαθητευόμενοι Μάγοι ξεκινούν κάθε Οκτώβρη και ολοκληρώνονται με το πέρας της σχολικής χρονιάς, τον Ιούνιο. Η κάθε ομάδα απασχολείται συγκεκριμένη μέρα και ώρα την εβδομάδα για 2 διδακτικές ώρες (περιλαμβάνεται διάλειμμα).

Η συμμετοχή στους Μαθητευόμενους Μάγους στο Dragons’ Nest είναι €50/μήνα για κάθε παιδί.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται μέσω συμπλήρωσης της κατάλληλης φόρμας στην καρτέλα της επικοινωνίας. Εναλλακτικά, γίνεται με την αποστολή email στο info@dragonsnest.gr

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν γονείς και κηδεμόνες και να γνωρίσουν βιωματικά την εμπειρία των παιδιών τους. Στην περίπτωση όπου αρκετοί γονείς εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ομάδα ενηλίκων, αυτό θα εξεταστεί μεμονωμένα.

Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς παρεμποδίζει τη λειτουργία και τους στόχους του παιχνιδιού.

Ναι, φυσικά και μπορείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dragonsnest.gr, ώστε να εντάξουμε το παιδί σας σε κάποιο υπάρχον τμήμα ή να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο!

Θέλετε τα παιδιά σας να ζήσουν μια φανταστική περιπέτεια;

logo_with_bg_aspro